Obowiązuje od 2015-05-01


Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem ogrodowe-roznosci.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane
dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu paypal

Płatność kartą – płatność dokonywana kartą platniczą on –line za pośrednictwem Systemów paypal

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie ogrodowe-roznosci.pl

  1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe ogrodowe-roznosci.pl

Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

2.  Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

3.  W zamówieniu Klient dokonuje:

a.        wyboru zamawianych towarów

b.         oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c.        wyboru sposobu płatności

4.  Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu wpłaty za zamówione towary

5. W przypadku nieotrzymania wpłaty za towar w ciągu 7 dni, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

6.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

7.  W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale VI Formy płatności i nadpłaty.

8.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

10. Klient uznaje dostawę za zrealizowaną w momencie wydania towaru z magazynu dostawcy.

II.  Zmiany w zamówieniach

1.  Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2.  Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem emaila ogrodoweroznosci@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48 880 570 710. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

III.  Ceny towarów

1.   Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV.   Czas realizacji zamówienia

1.   Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

2.   Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

 Sposoby i czas dostawy w Polsce:

-  Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: przesyłka priorytetowa 2 dni robocze, przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych. Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych

-  firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

a. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:

- Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych,

- firma kurierska: przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

b.  Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:

Poczta Polska:  

- przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-6 tygodni,

- przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie,

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Pocztę.

3.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V.  Koszty wysyłki

1.  Koszty wysyłki zamówionego towaru ponosi Klient.

2 .Koszty wysyłki określone są podczas składania zamówienia.

VI.  Formy płatności i nadpłaty

 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- przelew elektroniczny – ePrzelew obsługiwany przez firmę PayPal – rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

- przelew bankowy tradycyjny - rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na rachunek Sklepu

2. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

3.    W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

 a) jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. W przypadku płatności kartą, zwrot następuje na rachunek karty. W przypadku płatności przelewem, zwrot następuje na numer rachunku płacącego przelewem. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

b) jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.

c) jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

VII.  Reklamacje

Reklamacje:

Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy odesłać go zwykłą przesyłką wraz z otrzymaną fakturą. Prosimy o dopisanie na odwrocie faktury słowa reklamacja i podanie przyczyny reklamacji.

Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zwrócimy pieniądze.

Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy Ci natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

Zwrot pieniędzy:

Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu lub reklamacji zostanie dokonany natychmiast po weryfikacji przesyłki przez obsługę działu zwrotów i reklamacji w następujący sposób:

- jeśli zamówienie było opłacone kartą płatniczą - zwrot nastąpi bezpośredni na konto karty,

- jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,

- w przypadku gdy zamówienie opłacone było przelewem tradycyjnym lub za pobraniem zwrot pieniędzy pojawi się przy Twoim profilu zakupowym w naszym systemie jako nadpłata, z której będziesz mógł opłacić bieżące lub przyszłe zakupy lub też złożyć dyspozycję zwrotu środków pieniężnych przelewem bankowym.

VIII.  Prawo odstąpienia od umowy

1.  Zgodnie  z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu oryginalnego opakowania (opakowanie może być naruszone tylko w stopniu niezbędnym do zapoznania się z towarem). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z adnotacją „Zwrot”

2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych, zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale VI "Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

IX.  Dane osobowe

1.   Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie dzialkowiecsklep.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.   Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

X.  Postanowienia końcowe

1.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ogrodowe-roznosci.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

2.  Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ogrodowe-roznosci.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.